YHS_4050

Medezeggenschapsraad

De drie ouders in de medezeggenschapsraad (mr) denken en beslissen mee over schoolzaken en leveren daarmee een bijdrage aan de onderwijskwaliteit. De mr vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Eén ouder is namens de Juliana lid van de schooloverstijgende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).

Zie voor meer info mr.juliana@stichting-logos.nl en de schoolgids.

Aanmelden