JS.2023.048

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij vertegenwoordigen daarmee de ouders en de leerkrachten en denken en beslissen mee over schoolzaken. Zo leveren zij een bijdrage aan de onderwijskwaliteit. De MR vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, hun ouders en leerkrachten.

Zie voor meer info de schoolgids.

Maak kennis