YHS_4250

Fijne, veilige school

Veiligheid is een van onze kernwaarden, samen met betrokkenheid. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de kinderen. We bieden onze leerlingen een veilige schoolomgeving door regels af te spreken en deze na te leven, met de kinderen en zelf, als hun goede voorbeeld. Veiligheid is belangrijk om jezelf te kunnen zijn in een groep en om je te ontwikkelen. We hechten aan structuur, rust en regelmaat. In de groepen werken we preventief aan positieve groepsvorming. We leren elk kind dat we allemaal verantwoordelijk zijn, voor elkaar en met elkaar. Zo zorgen wij er als school voor dat je kind na acht jaar een basis heeft gelegd, met veel opgedane kennis en (sociale) vaardigheden. Daarmee kan het zijn passende plaats in de maatschappij innemen.

We gebruiken de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Van jongs af aan zijn kinderen zich bewust dat hun gedrag invloed heeft op een ander. Deze online methode voor alle groepen is wetenschappelijk onderbouwd. De intern begeleider is het aanspreekpunt voor sociale veiligheid.

Aanmelden