YHS_3826

Talenten ontwikkelen

Op de Juliana kan ieder kind volop zijn talenten ontdekken en ontwikkelen. Naast basisvakken als taal en rekenen is er extra aanbod op het gebied van wetenschap & techniek (met gave Techniek Torens voor de doeners) en cultuuronderwijs. Gedurende het hele schooljaar zijn er voor de kinderen activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende vorming. Op projectbasis is er een vakdocent muziek.

Samenwerken

In alle leerjaren werken de kinderen met elkaar samen in veel verschillende werkvormen. Zo leren ze omgaan met verschillen tussen mensen en vergroten ze hun vertrouwen in het deel uitmaken van een groter geheel, zoals een groep of een school.

Aanmelden