JS.2023.029

Missie en visie

De Juliana wil een school zijn waar kinderen, ouders en personeel in goede harmonie met elkaar samenwerken. Ons onderwijs is aangepast aan de eisen van deze tijd. Ieder kind is waardevol en uniek in de ogen van God en van ons als team.

Daarom willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Er is ruimte voor gezamenlijke en individuele ontwikkeling, waarbij wij een totaalaanpak van hoofd (kennis), hart (beleven) en handen (toepassen) hanteren. Zich thuis voelen op school en het welbevinden van elk kind zijn en blijven belangrijke aandachtspunten bij het schoolaanbod.

Visie

Elk kind is straks de burger die met anderen onze samenleving gaat vormgeven. Om die reden is ons onderwijsaanbod uitdagend, passend bij de 21ste eeuw en digitaal verrijkt. We werken samen met ouders en maatschappelijke partners aan een doorgaande ontwikkelingslijn van leerlingen. Ieder vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid.

We geloven in ‘met en van elkaar leren’. Daarom zien we onze school als de plek waar leerlingen leren zoals ze dat van jongs af aan doen: nieuwsgierig, ontdekkend, onbevangen, spontaan en vanuit hun eigen interesse. We leren spelenderwijs en we durven fouten te maken: we doen veel ervaring op door te leren van onze fouten. Ons team is goed gekwalificeerd en bevlogen, en we zorgen dat we onze professionaliteit blijvend ontwikkelen.

Maak kennis