JS.2023.061

Prima resultaten

De Juliana is van oudsher een goede school, met prima resultaten. Groep 8 scoort al jaren bovengemiddeld bij de Cito-toets. Veel ouders kiezen voor onze school vanwege de orde en de structuur. Ze ervaren dat we oog hebben voor de onderwijsbehoefte van elk kind.

Vakleerkrachten

Veel van onze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. De specialist meer- en hoogbegaafdheid uit ons team heeft in plusgroep ‘MaxiMaatjes’ een passend aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen uit alle groepen. Van groep 1 tot en met 8 leren alle kinderen uitstekend Engels van juf Cathy. Ze werkt met een compleet Engelstalige methode voor alle groepen en is als native speaker een perfect voorbeeld. Iedere vrijdag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 bewegingsonderwijs van meester Nick. En de lessen handvaardigheids worden verzorgd door leerkracht Liz.

Maak kennis