JS.2023.002

Onze identiteit

De Juliana wil een school zijn waar kinderen, ouders en personeel in goede harmonie met elkaar samenwerken. Ieder kind is waardevol en uniek in de ogen van God en van ons als team. Wij vinden het belangrijk de kinderen de liefde van God door te geven en voor te leven.

Wij geven daar op de volgende wijze handen en voeten aan:

  • Dagopening: in iedere groep wordt de dag begonnen met gebed en zingen ; 3x in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld
  • Kerstfeest: jaarlijks vieren wij dit met alle kinderen en ouders in de kerk.
  • Paasfeest: dit vieren wij in de eigen groep en we sluiten af met een paaslunch.
  • Zending: iedere week kunnen kinderen geld meenemen om te sparen voor onze twee adoptiekinderen en nog een ander goed doel.
Maak kennis