JS.2023.079

Samen met ouders

Een goede afstemming tussen school en thuis vinden we erg belangrijk, omdat we samen het belang van het kind op het oog hebben. We nodigen jullie als ouders uit voor een kort gesprek als jullie kind een tijdje bij ons op school is. Ouders en leerkrachten hebben op verschillende momenten in het jaar contact. We betrekken alle ouders vanaf het begin ook bij het leerproces van hun kind.

Informatieavond

Tijdens de infoavond in september presenteert de leerkracht het jaarprogramma. Ouders krijgen nadere informatie over de dagelijkse gang van zaken, de lessen en de lesmaterialen. We bespreken de aanpak, de regels, het spelen, het huiswerk en de bijzonderheden van dat leerjaar. Er is veel ruimte om algemene vragen te stellen.

Oudervertelgesprek

Elk jaar is er in oktober het oudervertelgesprek. We praten dan samen over jullie kind: Hoe is het kind thuis? Wat kan het goed? Wat liggen zijn interesses? Waar liggen de mogelijkheden? Wat is voor ons belangrijk om over het kind te weten? Vanaf groep 5 zijn de kinderen ook aanwezig bij dit gesprek. Ze vertellen dan zelf over hun schooltijd en de ontwikkeling die ze doormaken.

Ouders in school

We organiseren kijkavonden als afsluiting van een schoolbreed project en tijdens de Kinderboekenmarkt. Elke ouder krijgt een uitnodiging om mee te kunnen genieten van optredens tijdens een podiumvoorstelling. Veel ouders vinden deze bijeenkomsten heel gezellig en zijn heel trots op hun kind!

Twee keer per jaar houden we ‘Juliana in Bedrijf’. Een open huis waar iedereen van harte welkom is om binnen te lopen en een poosje een les bij te wonen.

Maak kennis