JS.2023.009

Rustig wennen

Om te wennen in de nieuwe groep en op school komt elke nieuwe leerling eerst een paar ochtenden kijken en meedoen. Dat kan in de 5 weken voordat het kind 4 jaar wordt. De leerkracht van groep 1 maakt hiervoor een afspraak met de ouders.

In de wenperiode is onze eerste zorg om goed contact te krijgen met het kind, zodat het zich veilig en geborgen voelt.

Aanmelden