JS.2023.009

Rustig wennen

Om te wennen in de nieuwe groep en op school komt elke nieuwe leerling eerst een paar ochtenden kijken en meedoen. Dat kan in de 5 weken voordat het kind 4 jaar wordt. De leerkracht van groep 1 maakt hiervoor een afspraak met de ouders.

In de wenperiode is onze eerste zorg om goed contact te krijgen met het kind, zodat het zich veilig en geborgen voelt.

Maak kennis