JS.2023.015

Een goede plek voor je kind

Op de Juliana hebben de kinderen een fijne basisschooltijd, waarin ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De gezellige sfeer en het bewezen onderwijs zijn hiervoor de basis. Ons team bestaat uit bekwame, betrokken groepsleerkrachten die je kind boeiend onderwijs bieden. Op de Juliana werken ook vakspecialisten, die jouw kind waar nodig ondersteunen of extra uitdagen. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Kenmerken van ons onderwijs

Maak kennis