JS.2023.019

Je kind aanmelden

Bij het kennismakingsgesprek staat je kind centraal. Maar ouders krijgen ook de nodige informatie mee om thuis rustig door te lezen. Op basis van het gesprek kijken we of een kind hier geplaatst kan worden (zie ook ons aannamebeleid). Daarna ontvangen de ouders een inschrijfformulier. Wij sturen de ouders een bevestiging als de kleuter is geplaatst.

Broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen mogen uiteraard komen en kinderen uit Leerdam-Oost en Centrum. Het is belangrijk dat de aanvraag voor een mogelijke plaatsing vóór de 3e verjaardag wordt ingediend middels het kennismakingsgesprek. School bepaalt in februari welke kinderen geplaatst kunnen worden op basis van de verkregen informatie en de groepsgrootte. Helaas is er momenteel geen ruimte voor kinderen vanuit andere wijken voor schooljaar 2024-2025 vanwege de grote toestroom van broertjes en zusjes en nieuwe leerlingen uit de eigen wijk. Mogelijk dat dit voor het volgende schooljaar wel het geval is.

We vinden het ook belangrijk te bekijken of kinderen speciale leerbehoeften hebben, en of we daar voldoende ondersteuning voor kunnen bieden.

Aanmeldformulier kennismakingsgesprek

Gegevens ouder

Gegevens leerling

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het plannen van een kennismaking. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Maak kennis