JS.2023.021

Onderwijs in groep 1 en 2

Wij zien een kleuter als een nieuwsgierige wereldverkenner, die spelend zijn leefwereld uitbreidt. In groep 1 en 2 bieden we daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen. We maken in het lokaal en daarbuiten een omgeving waarin de kinderen veel kennis opdoen over de wereld om hen heen. Bij de kleuters staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Goed met jezelf en anderen omgaan en je veilig voelen in de groep zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen.

We kijken naar:

  • de sociale ontwikkeling: hoe de kleuter zich voelt en hoe hij zich uit;
  • de persoonlijkheidsontwikkeling: hoe zelfstandig een kind is;
  • de motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek;
  • de taalontwikkeling: woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid en Engels;
  • de cognitieve ontwikkeling: waarnemen en denkvaardigheden;
  • de creatieve en muzikale ontwikkeling.

Snelle leerlingen

Hoort je kind bij de 4- en 5-jarigen die zich sneller ontwikkelen dan gebruikelijk? Dan stimuleren we die groei met extra uitdagend materiaal.

Groep 1

In groep 1 werken we met verschillende thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de jongste kleuters. Spelenderwijs helpen we de kinderen verder in hun ontwikkeling. Elk kind krijgt opdrachten die passen bij zijn eigen ontwikkeling.

Groep 2

De groep 5-jarigen bereiden we voor op groep 3. Regelmatig bekijken en toetsen we hoe de taal-, reken-, luister-, emotionele en sociale ontwikkeling van ieder kind verlopen. Aan het eind van groep 2 bespreken we – ook met de ouders – of een kleuter toe is aan groep 3. Bij najaarskinderen letten we hier extra goed op.

In groep 1 en 2 werken we met LOGO 3000, een speciaal woordenschatprogramma met extra oefeningen.

Maak kennis