JS.2023.041

Leerlingenzorg

Soms heeft een kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. We hebben daarvoor een uitgebreid aanbod.

Lees meer hierover in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

  • Op taal-, lees- en rekengebied is er ondersteuning in de groep. Leerlingen met dyslexie krijgen aangepast lesmateriaal als extra ondersteuning (zie dyslexieprotocol).
  • Voor meer- en hoogbegaafden bieden wij extra uitdaging binnen de groepen en is er één keer per week een plusgroep ‘MaxiMaatjes’ onder leiding van de specialist meer- en hoogbegaafdheid uit ons team. Met verrijkingsmateriaal als Acadin en Meesterwerk spreken we deze leerlingen aan op hun specifieke leerkwaliteiten.
  • De Juliana is toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking. In overleg kijken we of we je kind kunnen plaatsen.
  • We hebben goede banden met een kinderfysiotherapeut en maatschappelijk werk.
Maak kennis