YHS_3856

Voor- en naschoolse opvang

We delen ons gebouw met peuterspeelzaal Juultje en BSO Hofkanjers (SKCN). Er is een goede samenwerking met beide organisaties. Peuters op Juultje zijn al helemaal gewend aan het gebouw als ze naar de Juliana komen. Ze weten snel de weg en kennen al veel gezichten. Er is een goede overdracht tussen de leiding van deze peuterspeelzaal en onze leerkracht van groep 1.

Buitenschoolse opvang

De bso is een plek voor basisschoolkinderen om samen te spelen, hobby’s te ontwikkelen of juist te ontspannen na een dag op school. Hiervoor werken we samen met SKCN Kinderopvang. Het activiteitenaanbod van SKCN is zo samengesteld dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Bekijk de bso’s op de website van SKCN: www.skcn.nl.

Tijdens vakanties en studiedagen van school zijn kinderen welkom bij de bso. Ook ouders die geen contract hebben bij SKCN kunnen dan gebruik maken van de bso.

Wil je komen kijken samen met jouw kind? Bel dan de betreffende bso (telefoonnummer staat op www.skcn.nl) om een afspraak te maken.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact op met SKCN, mail info@skcn.nl of bel (0345) 639555.

Aanmelden