YHS_3856

Voor- en naschoolse opvang

We delen ons gebouw met peuterspeelzaal Juultje en bso Hofkanjers (SKCN). Er is een goede samenwerking met beide organisaties. Peuters op Juultje zijn al helemaal gewend aan het gebouw als ze naar de Juliana komen. Ze weten snel de weg en kennen al veel gezichten. Er is een goede overdracht tussen de leiding van deze peuterspeelzaal en onze leerkracht van groep 1.

Aanmelden