JS.2023.063

Tevredenheid

Oudertevredenheidsonderzoek

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. De laatste was in het najaar van 2021. In de bijgevoegde factsheet vindt u de uitkomsten. Deze scores worden ook vergeleken met die van andere scholen.

Korte toelichting:
Het onderzoek laat een zeer positief beeld zien van de algemene tevredenheid onder ouders: 94% van de respondenten is positief.

Hier zijn we trots op
We scoren in vergelijking met andere scholen (benchmark) bovengemiddeld op de punten: voorzieningen, christelijke identiteit, veiligheid, communicatie en directie. We scoren in de benchmark overeenkomstig met andere scholen op de punten: leerkrachten, sfeer, onderwijs en algemene ontwikkeling.

We zijn in ontwikkeling
We scoren wat lager dan andere scholen op gepersonaliseerd leren en toetsen. Omdat we wisten dat we daarin stappen wilden zetten stond er in januari als een studiedag gepland over dit onderwerp. We hebben toen onze visie op gepersonaliseerd leren geformuleerd en een concrete vertaling naar het onderwijs in de klassen ontwikkeld. Deze aanpak wordt nu in de klassen toegepast en we communiceren hierover naar de ouders.

Maak kennis